Mesterséges Intelligencia Központ

A központ bemutatása

A világjárvány hatása is azt mutatja, hogy életünk, gazdaságunk, egészségünk mennyire sebezhető. Egy  természeti vagy ipari katasztrófa is hasonló helyzetet teremthet. Ezek hatásának súlyosságát tovább fokozza a világ globális összekapcsolódása. Kezelésükhöz vagy elkerülésükhöz a nagy rendszerek működési mechanizmusának ismeretére épülő mesterséges intelligencia (MI) eszközök szükségesek, amelyek kutatása és fejlesztése a jövőnket befolyásoló feladat.

Központvezető: Prof. Dr. Friedler Ferenc

Elérhetőség: f.friedler@ga.sze.hu

Kutatási-szakmai területek

Mesterséges intelligencia eszközök fejlesztését megalapozó elméleti kutatások

Eszközeink egyre bonyolultabbá válása, valamint a velük szemben megfogalmazott egyre szigorúbb elvárások együttesen óriási mértékben megnövelték a MI eszközök számítási igényét. A gyakorlati alkalmazhatóság elvárásának ezért csak az egyre hatékonyabb algoritmusokra alapozott MI eszközök felelhetnek meg. Kutatásainkkal a mérnöki rendszerek strukturális vizsgálatára alapozva olyan matematikai modellezési módszertant dolgozunk ki, amely a jelenleg alkalmazott MI eszközök hatékonyságát és hatásosságát jelentős mértékben növelheti. Fontosnak tartjuk továbbá az elméleti eredmények közvetlen mérnöki vagy gazdasági hasznosíthatóságát. Fontosabb alkalmazási területeink a rendszerek irányíthatósága, energia hatékonysága, valamint fenntarthatósága.

Gépi látás fejlesztése

Gépi látás fejlesztése a több független szenzorplatformról származó információ együttes feldolgozása által. Egy adott dolog (például egy útszakasz) képi feldolgozása egymástól független szenzorplatformmal történhet. Ezek a platformok általában különböző képfeldolgozási eljárásokkal, valamint térben és időben eltérő körülmények között működnek. Például egy útszakaszról készülhet képi feldolgozás különböző járművek által – melyek között lehet földi és légi jármű – éjszakai vagy nappali körülmények között. Célszerű az így egymástól függetlenül szerzett információt együttesen feldolgozni, ezáltal pontosabb és megbízhatóbb információhoz juthatunk. Mindezek alapján feladatunk a különböző érzékelési környezetek közötti koherencia vizsgálata, valamint MI eszközökkel a vizsgált dolog lehető legpontosabb megismerése.

Gazdasági folyamatok elemzése és optimalizálása

Gazdasági társaságok, valamint kereskedelmi és szolgáltató rendszerek működését megalapozó folyamat-rendszerek elemzése és optimalizálása. MI eszközök fejlesztését és alkalmazását a gazdasági rendszerek folyamataiban végbement változások, a szigorodó előírások, valamint a szabályos/szabálytalan működés felismerésének az igénye indokolja. Különösen fontos szerepe van a fenntarthatósági szempontok érvényesítésének.