Hírek

Digitális Járműipari Kutatások 2022 Mesterséges Intelligencia a mobilitásban

Június 15-17. Széchenyi István Egyetem, ONLINE

A konferencia fővédnöke:

Prof. Dr. Bokor József, az MTA rendes tagja, a Járműipari Kutatóközpont elnöke


A konferencia elnöke:

Prof. Dr. Friedler Ferenc, SZE Egyetemi Tudományos Tanács elnöke, a Járműipari Kutatóközpont tudományos igazgatója

A konferencia társelnöke:

Dr. Szauter Ferenc, egyetemi docens, a Járműipari Kutatóközpont központvezetője

PROGRAM:
2022.06.15. Szerda 9:00-11:00 TKP 2020 NKA – Autonóm járműirányítási algoritmusok fejlesztése https://meet.google.com/aps-cjow-nfr?authuser=0

Szekcióelnök: Tóth Roland
Előadók:
Tóth Roland: Tanulással segített agresszív manőverezés és pályatervezés quadkopterekhez

Paniti Imre, Nacsa János, Kovács Péter: Kevert valóság alapú ütközés előrejelző rendszer mobil robotok és drónok alkalmazásához

Dr. Speiser Ferenc Péter, Dr. Enisz Krisztián: Lanelet2 térképek pontosságának vizsgálata valósághű járműszimulációs környezetben

Kecskeméti István, Kőrös Péter, Unger Miklós: Autonóm funkciók implementálása energiahatékony versenyjárműbe

Mesics Mátyás: OpenPlanner, mint globális és lokális tervező autonóm járművek számára

Bézi Patrik: Pontfelhő szűrés és szegmentálás sávelválasztó cápák felismeréséhez

Dobay Balázs: Önvezető járművekben alkalmazott padka felismerő módszerek gyakorlati vizsgálata, kutatása és fejlesztése

Kérdések: Google Meet felületen keresztül

2022.06.15. 11:00-12:00 TKP 2020 NKA – Villamos járművek energiamenedzsment rendszerei https://meet.google.com/yum-dmpx-pqd?authuser=3

Szekcióelnök: Dr. Enisz Krisztián
Előadók:
Kovács Gábor, Kocsis Szürke Szabolcs: Elektromos hajtású járművek akkumulátor hő menedzsmentjének numerikus optimalizációja

Szeli Zoltán: Galvanikusan nem izolált nagyteljesítményű akkumulátor leválasztás lehetőségeinek elemzése

Gulyás Péter, Szeli Zoltán, Szakállas Gábor: Beágyazott rendszer és mérő környezet fejlesztése akkumulátorfelügyeleti rendszerekhez

Szakállas Gábor: Többcélú tesztrendszer fejlesztése lítium alapú energiatárolókhoz

Kérdések: Google Meet felületen keresztül

2022.06.15. 13:00-13:15 Köszöntő Google Meet link
Prof. Dr. Bokor József, az MTA rendes tagja, a Járműipari Kutatóközpont
elnöke

2022.06.15. 13:15-14:45 TKP 2020 NKA – Autonóm járművek környezeti és gazdasági viszonyai Google Meet link

Szekcióelnök: Dr. Tóth Árpád

Előadók:

Lukács Bence: Fake news and behavioral economics

Dr. Kecskés Gábor: Autonóm mobilitás az ENSZ környezetvédelmi céljainak
szolgálatában

Lukács Bence: Fake news and behavioral economics

Molnár Milán, Suta Alex, Dr. Tóth Árpád: Solid-State Battery Commercial and Economic Viability Review based on Currently Available Technologies

Vig Sára Gerda, Molnár Péter, Suta Alex, Dr. Tóth Árpád: A systematic literature analysis of artificial intelligence and business models in the context of sustainable development purposes

Molnár Péter, Vig Sára Gerda, Suta Alex, Dr. Tóth Árpád: The implementation possibilities of Artificial Intelligence methods in the automotive industry’s financial forecasts’ accuracy measurement

Kérdések: Google Meet felületen keresztül

2022.06.16. Csütörtök
8:30-10:00 TKP 2020 NKA záró workshop – Autonóm Közlekedési
Rendszerek Kiválósági Központ létrehozása a Széchenyi
István Egyetemen Google Meet link

Szekcióelnök: Prof. Dr. Friedler Ferenc

Előadók:
Dr. Szabó Zoltán: Rendszer és irányításelméleti kutatások

Drotár István: 5G air interface és szinkronizációs architektúra kutatása az alacsony késleltetési igényű V2X alkalmazások kiszolgálására

Dr. Borsos Attila: Autonóm járművekhez igazodó fizikai és digitális közúti
infrastruktúra kialakítása

Prof. Dr. Soumelidis Alexandros: Autonóm járművek kooperatív irányítása az intelligens közlekedési rendszerekben

Dr. Benczúr András: Big Data kutatások

Dr. Tóth Árpád, Suta Alex: Autonóm járművek gazdasági és társadalmi kérdései

Dr. Háry András, Pekk Letícia: A Zalaegerszegi Járműipari tesztpályához kötődő kutatások támogatása és hasznosítása (tesztelés, kísérletek)

Dr. Horváth Zoltán: Digital Twin alkalmazása autonóm jármű-rendszerekben

Kérdések: Google Meet felületen keresztül

2022.06.16. 10:30-12:00 Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium – Mesterséges intelligencia a gazdasági és marketing folyamatok elemzésében
Google Meet link


Szekcióelnök: Dr. Eisingerné Dr. Balassa Boglárka, Dr. Gyurián Nagy Nikolett

Előadók:
Fodor Dorina, Koteczki Réka: Marketing lehetőségek a mesterséges intelligencia korában

Vastag Tímea: General drone market outlook

Dr. Gyurián Nagy Nikolett: Unmanned Aerial Vehicles in Agriculture

Kérdések: Google Meet felületen keresztül

2022.06.16. 13:00-14:30 TKP 2021 NKTA – Villamos gépek vizsgálata és optimalizációja Google Meet link

Szekcióelnök: Prof. Dr. Lakatos István

Előadók:

Pázmány József Gábor: DC-link optimization of electric vehicles with respect to shield current limits

Istenes György, Dr. Horváth Zoltán: Villamos motor optimalizációhoz alkalmazott végeselemes modell validációja

Monek Gergő, Szántó Norbert: IMU alapú Digitális Iker szinkronizáció fejlesztése

Szalay István, Dr. Enisz Krisztián, Dr. Fodor Dénes: Állandó mágneses szinkron motorok négyszög- és szinusz-jelbefecskendezéses érzékelő nélküli polaritás felismerésének összehasonlítása

Horváth Krisztián: A vasveszteség hatása aszinkron gép szögsebesség-érzékelő nélküli modellreferenciás adaptív megfigyelőjének teljesítőképességér

Kérdések: Google Meet felületen keresztül

2022.06.16. 14:00-15:30 Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium –
ZalaZONE Tesztpályához kapcsolódó kutatás-fejlesztési tevékenység

Google Meet link

Szekcióelnök: Dr. Horváth Ernő
Előadók:

Peszleg Richárd, Pekk Letícia: Adatok kinyerése és értékelése a
járműves mérések során

Tóth Csilla, Dr. Háry András: A ZalaZONE Tudományos Park digitális átalakulást támogató modellje és szolgáltatási portfóliója

Pekk Letícia, Dr. Háry András: A ZalaZONE Kutatási és Technológiai Központ szerepe az új technológiai kihívások tükrében

Jagicza Márton, Pekk Letícia: A jármű szintű radar tesztelés módszerei és eredményei

Tóth Gábor László, Pekk Letícia: Összetett tesztesetek tapasztalatai ADAS rendszerek tesztelése során

Sütheö Gergő, Őri Péter, Kocsis Szürke Szabolcs, Prof. Dr. Lakatos István: Pico nvh és saját gyorsulásérzékelő összehasonlítása

Kérdések: Google Meet felületen keresztül

2022.06.17. Péntek
8:30-10:30 TKP 2021 NKTA – Digitális eljárások alkalmazása az új gépészeti technológiák fejlesztésére Google Meet link

Szekcióelnök: Dr. Polák József

Előadók:
Harangozó Dóra, Prof. Dr. Czinege Imre: Mesterséges neurális hálók alkalmazása a jármű karosszéria anyagok tulajdonságainak jellemzésére

Miklós Máté: Elektromos versenyjármű kormány kijelző egység fejlesztése

Boros Norbert, Dr. Ballagi Áron, Dr. Kallós Gábor: Mozgástervező algoritmusok implementálása pályakiszolgáló mobilrobothoz

Fersztl Barnabás, Kőrös Péter, Pusztai Zoltán: Görgős mérőrendszer tervezése alacsony teljesítményű hajtásláncok komplex vizsgálatához

Bieder Balázs: Karbon kompozit karosszéria és futóműelemek 3D koordináta mérése

Hidas Bálint: Energiahatékony elektromos versenyautó hajtásláncába integrálható tengelykapcsoló tervezése

Krecz Dávid: Energiahatékony versenyautó hátsó futóművének tervezése

Lubinszki Zsombor: Shell Eco-marathon versenyautó első futóműelemeinek a tömegcsökkentése, valamint üzemi megbízhatóságának a növelése

Dr. Polák József László: A golyósoros hajtómű golyó-pálya kapcsolatának hatása a hajtómű energetikai viselkedésére

Kérdések: Google Meet felületen keresztül

2022.06.17. 10:30-12:00 Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium – Mesterséges intelligencia alapú sáv és objektum detektálás Google Meet link

Szekcióelnök: Dr. Ballagi Áron
Előadók:
Dobay Tamás: Neurális hálózat alapú sávvonal detekció klaszterezése

Krecht Rudolf, Markó Norbert, Unger Miklós, Dr. Ballagi Áron: Önvezető közúti járművek és mobil robotok kameraalapú lokalizációjának kérdései

Hollósi János, Dr. Ballagi Áron, Pozna Claudiu Radu: Objektum orientáció becslés kapszula hálózatok felhasználásával

Ignéczi Gergő Ferenc: Emberszerű viselkedésre optimalizált sávtartó rendszer

Kérdések: Google Meet felületen keresztül