Hírek

Doktorrá avatások és kitüntetések a Széchenyi István Egyetem Járműipari Kutatóközpont munkatársai számára a XXIX. Akadémiai Napon

A Járműipari Kutatóközpont kiemelkedő teljesítményt nyújtó oktatóit, kutatóit és munkatársait köszöntötték a Széchenyi István Egyetem XXIX. Akadémiai Napján. 

Prof. Jiří Jaromír Klemeš részére a Széchenyi István Egyetem a megtisztelő Doctor honoris causa címet adományozta, elismerten a nemzetközi élvonalba tartozó kutatásaiért, kiemelkedő nemzetközi tudományos tevékenységéért, a tudományos eredmények minőségi közzétételét lehetővé tevő nemzetközi szervezet létrehozásáért, a korszerű technológiák fejlesztéséért, különös tekintettel a fenntarthatóság szempontjainak az érvényesítéséért, a hazai felsőoktatás nemzetközi elismertetésében végzett tevékenységéért. Több évtizedes szerteágazó nemzetközi életútja, a kutatási területén nemzetközileg elismert tudósi tekintélye nagyon értékes alapot jelent a közös munkánkhoz.

Fotó: Könczöl János
(A képen balról jobbra  Dr. Horváth Krisztián, Prof. Jiří Jaromír Klemeš, Peterka Mária, Dr. Pup Dániel, Dr. Tóth Árpád látható)

Doktori fokozatot kapott dr. Pup Dániel, a központ szakmai koordinátora. PhD-értekezésének címe: „Jármű̋ legyezési dinamikájának identifikációja tesztpálya mérések alapján”, témavezetői prof. dr. Bokor József, az MTA rendes tagja és dr. Szabó́ Zoltán DSc egyetemi tanár voltak. Doktori fokozatot kapott dr. Horváth Krisztián, a JKK kutatómérnöke, PhDértekezésének címe: „Nemlineáris állapotbecslési módszerek aszinkron gép szögsebesség-érzékelő nélküli mezőorientált szabályozásához”, témavezetői dr. Fodor Dénes PhD egyetemi docens és dr. Szénásy István PhD egyetemi docens voltak.

Az Universitas-Győr Alapítvány kuratóriuma döntése alapján, Hegedűs Gyula ösztöndíjban részesült dr. Tóth Árpádegyetemi adjunktus, a Járműipari Kutatóközpont gazdasági vezetője. Az ösztöndíj célja, hogy az egyetem legtehetségesebb, legrátermettebb, 45 év alatti életkorú oktatóit, kutatóit segítse tudományos tevékenységük, vezető oktatóvá válásuk folyamatában és elmélyítésében. Dr. Tóth Árpád a hallgatókkal való kimagasló munkáján túl a nemzetközi szintű FCCA minősítéssel is rendelkezik, ennek köszönhetően az általa végzett oktatói munka kiemelkedően magas színvonalú, hallgatói nemzetközileg is elismert szaktudásban részesülnek. Dr. Tóth Árpád kutatási területei: fenntarthatósági számviteli kutatások, MI-támogatott digitális üzleti folyamatok kutatása és az XBRL üzleti folyamatokba integrálása.

Kiváló munkatárs elismerésben részesült Peterka Mária, a JKK Irodavezetője, aki 1998-tól intézményünk, illetve jogelődjének elhivatott munkatársa. Peterka Mária munkáját mind a szervezeti egység munkatársai, mind a gyakornok hallgatók, a hallgatói versenycsapatok, illetve a kapcsolódó szervezeti egységek munkatársai messzemenően elismerik, személyében az egyetem kitartó, lojális munkatársat tudhat magáénak.

Ezúton gratulálunk munkatársainknak az elért sikerekhez!