Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program 2019

Autonóm Közlekedési Rendszerek Kiválósági Központ létrehozása a Széchenyi István Egyetemen és Komplex Precíziós Növénytermesztési Kutatások a Széchenyi István Egyetemen

Pályázati azonosító: TUDFO/51757-1/2019-ITM

Támogatási összeg: 500 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt időtartama: 2019.05.01. – 2020.06.30.

Projektismertető:

A Tématerületi Kiválósági Program 2019 – Autonóm Közlekedési Rendszerek Kiválósági Központ létrehozása a Széchenyi István Egyetemen alprojekt célkitűzése az autonóm járműirányítás fejlesztése az alábbi kutatási területeken:

  1. Modell alapú digitális ikrek autonóm járművek kutatásához
  2. 5G air interface és szinkronizációs architektúra kutatása az alacsony késleltetési igényű C-V2X alkalmazások kiszolgálására
  3. Autonóm járművekhez igazodó fizikai és digitális közúti infrastruktúra kialakítása
  4. Autonóm járművek kooperatív irányítása az intelligens közlekedési rendszerekben
  5. Autonóm jármű mesterséges intelligenciájának mérésének kutatása
  6. Autonóm járművek társadalmi és gazdasági kérdései
  7. Járműipari tesztpályához kötődő kutatási feladatok

A Tématerületi Kiválósági Program 2019 – Komplex Precíziós Növénytermesztési Kutatások a Széchenyi István Egyetemen alprojekt célja egy szerteágazó agro-IoT szenzorálási és adatgyűjtési struktúra kialakítása:

A pályázati tevékenységet az alábbi egymásra épülő részfeladatokra osztottuk fel: kísérleti szántóterület kijelölés — adatgyűjtés — távérzékelés — adattovábbítás — adatfeldolgozás — beavatkozó műveletek. Az előzőekben megnevezett részterületek egymásra épülése mellett mind a hat területen párhuzamosan elkezdtük a kutatási és fejlesztési tevékenységet. A pályázati év legfontosabb fejlesztése a telepített műszeres infrastruktúra és az adatgyűjtés kiépítése volt. A pályázati tevékenységgel megvalósult egy olyan jellegű mezőgazdasági kutatási innováció előrehaladás, illetve annak alapjainak megteremtése, amely egyedülálló a hazai K+F+I területen. Ezt az eredményt a rendszer komplexitása adja: a helyszíni többrétű adatgyűjtéstől, Big Data adatbázis felépítésén keresztül, a beavatkozási algoritmusok megalkotásáig és az üzemi termesztés megvalósulásáig a teljes precíziós növénytermesztési kutatási és innovációs vertikumot egy egységben kezeli. A távérzékelési adatok gyűjtése kapcsán a kijelölt területekről folyamatos UAV (drón) felvételek készültek és műholdas távérzékelt adatokat töltöttünk le a talaj és növényi vegetáció nyomon követése céljából.

A kutatási infrastruktúránk része a meteorológiai tényezők (ezen belül mikroklíma), valamint a talaj és vegetációt nyomon követő mérőrendszerek adatainak adatbázisba történő összegyűjtése és rendszerezése. A pályázati tevékenység egyik fő része a kutatási infrastruktúra folyamatos fejlesztése, a szükséges beszerezni kívánt eszközök definiálása és specifikálása, annak érdekében, hogy hazai szinten a legteljesebb kutatási infrastruktúrával rendelkezzünk a precíziós növénytermesztés terén. 

A projekt megvalósulása során a Széchenyi István Egyetem mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karán egy multifunkciós agrár digitalizációs kutatóközpont jön létre, amely mind az oktatási és tudományos tevékenységnek, mind szakmai partnerkapcsolati együttműködéseknek kiszolgálójává válik.