Tématerületi Kiválósági Program 2020

Nemzeti Kihívások Alprogram – Autonóm Közlekedési Rendszerek Kiválósági Központ létrehozása a Széchenyi István Egyetemen és Komplex Precíziós Növénytermesztési Kutatások a Széchenyi István Egyetemen

Pályázati azonosító: TKP2020-NKA-14

Támogatási összeg: 2 050 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt időtartama: 2020.07.01. – 2022.06.30.

Projektismertető:

A Tématerületi Kiválósági Program 2020 – Autonóm Közlekedési Rendszerek Kiválósági Központ létrehozása a Széchenyi István Egyetemen alprojekt célkitűzése az autonóm járműirányítás fejlesztése az alábbi kutatási területeken:

  1. Autonóm jármű szenzorrendszer fúziójával történő irányítás kutatása (Autonóm járművek kooperatív irányítása az intelligens közlekedési rendszerekben)
  2. Modell alapú digitális ikrek alkalmazása az autonóm járműirányításban (Digital Twin alkalmazása autonóm járműrendszerekben)
  3. Autonóm járművekhez igazodó fizikai és digitális közúti infrastruktúra kialakítása
  4. Autonóm járművek intelligenciájának mérése (5G air interface és szinkronizációs architektúra kutatása az alacsony késleltetési igényű V2X alkalmazások kiszolgálására)
  5. Autonóm járművek társadalmi és gazdasági kérdései
  6. A Zalaegerszegi Járműipari Tesztpályához kötődő teszt- és kísérlettervezés (A Zalaegerszegi Járműipari tesztpályához kötődő kutatások támogatása és hasznosítása)

A Tématerületi Kiválósági Program 2020 – Komplex Precíziós Növénytermesztési Kutatások a Széchenyi István Egyetemen alprojekt célja egy szerteágazó agro-IoT szenzorálási és adatgyűjtési struktúra kialakítása:

Munkánk során több gyártótól származó szenzort, kommunikációs technológiát használunk, így márkafüggetlenül tudjuk az egyes gyártók előnyeit, hátrányait és felhasználási lehetőségeit összehasonlítani. Az így keletkező adatbázis és kompetencia felhasználásával a piaci szereplők, gazdálkodók fel tudják keresni intézményünket, továbbá lehetőség van konzultációra. Az adatgyűjtési stratégiánk a szenzorhálózatot kiegészítve tartalmazza a drónfelvételezések során gyűjtött adatokat, talajmintavételezési adatokat. A kialakítandó rendszerstruktúra lehetőséget ad az adatbányászatra, az adatok közötti összefüggések feltárására. 

A gazdálkodás számára olyan adatbázist alakítunk ki, ami mind a növénytermesztési, mind a klímamonitoring szempontjából kiemelkedik a hazai növénytermesztési gyakorlatból. A folyamatos állomány-monitoring, valamint a környezeti adatok gyűjtése lehetővé teszi, hogy a területeinken a beavatkozásokat az agrárdigitalizáció kihívásainak megfelelően adat-alapúan tudjuk elvégezni.

A kisparcellás árpa fajtaösszehasonlító kísérletek egyik célja, hogy megtalálásra kerüljenek a helyi adottsághoz legjobban alkalmazkodó fajták. A szemenkénti gabonavetés kísérletek és a precíziós gyomirtási kísérletek közvetlenül javítják a Tangazdaság működésének eredményességét, segítik a környezettudatos gazdálkodás elterj