Tématerületi Kiválósági Program 2020

Tématerületi Kiválósági Program 2020 – Nemzeti Kihívások alprogram – MIT Catalys tématerület

Autonóm Közlekedési Rendszerek Kiválósági Központ létrehozása a Széchenyi István Egyetemen és Komplex Precíziós Növénytermesztési Kutatások a Széchenyi István Egyetemen című  szakmai programjainak a bővítése MIT Catalyst Szakmai programmal.

Pályázati azonosító: TKP2020-NKA-14

Támogatási összeg: 150 millió forint

A projekt időtartama: 2022. december 13. – 2024. június 30.

Projekt összefoglalása:

MIT linQ Catalyst program hazai meghonosításához kapcsolódó feladatokra vonatkozó Szakmai program megvalósítását tervezi arra való tekintettel, hogy az MIT linQ program módszertana multidiszciplináris (nem kimondottan egészségipari). A projekt során kidolgozásra kerül egy pilot képzési program, amelynek tapasztalataira építve várhatóan a későbbiekben az MIT linQ Catalyst hatás-, szükség- és eredményorientált módszertana és értékrendje (szemlélete) bevezetésre kerülhet a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs ökoszisztémában

Projekt során kitűzőtt célok, várt eredmények:

Egy átfogó az MIT LinQ (lásd: https://linq.mit.edu/) Catalyst program képzési anyagán alapuló szemléletformáló, kompetenciafejlesztő, tehetséggondozó képzési program, illetve kapcsolódóan az MIT LinQ Impact programra alapuló hasznosulásra fókuszáló új kutatási szemléletet erősítő/meghonosító képzési program (a továbbiakban: amplifier programok, ideértve workshopokat, rövid időtartamú szemléletformáló képzéseket) kidolgozása. Illeszkedve az MIT Catalyst program, s különösen a Catalyst Europe szemléletéhez, a képzés keretrendszerét oly módon kerül kialakításra, hogy annak keretében biztosítható legyen az aktív nemzetközi részvétel mind a megvalósítók (ideértve mentorok, képzők, szakértők) és résztvevők (azaz a bevont célcsoport) tekintetében.