Tématerületi Kiválósági Program 2021

Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogram – Katonai rendszerek tűrőképességének kutatása a Széchenyi István Egyetemen

Pályázati azonosító: TKP2021-NVA-23

Támogatási összeg: 1 600 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt időtartama: 2022.01.01. – 2025.12.31.

Projektismertető:

A Tématerületi Kiválósági Program 2021 projekt célkitűzése a Katonai rendszerek tűrőképességének Kutatása az alábbi területeken:

  • Katonai rendszerek tűrőképességének/állóképességének (resilience) meghatározása, elméleti kutatása
  • 3D Digitális hadszíntér
  • 3D technikák alkalmazása védelmi rendszerekben
  • Hibrid-elektromos meghajtású könnyű páncélozott földi és pilóta nélküli légijárművek elektromos meghajtás tűrőképességének kutatása

A tervezett kutatás alapján olyan módszer kidolgozására kerül sor, amely meghatározza egy létező rendszer tűrőképességét. A tűrőképesség indicator meghatározásánál figyelembe veszi mind a belső, mind a külső körülmények nem megjósolható (unpredictable) változásának a lehetőségét. Létrejön a rendszerek tűrőképességi (resilience) tulajdonságának modellje és módszertana, amely támpontot ad olyan fejlesztésekhez, amelyek csökkentik a rendszer kiszolgáltatottságát.  

 A 3D Digitális hadszíntér koncepcióba illeszkedve olyan alternatív valóság (VR/AR) rendszerek jönnek létre, amelyek lehetővé teszik a távoli hadszíntér előzetes felmérését. A 3D Digitális hadszíntér koncepcióhoz illeszkedve kiválasztásra kerülnek és elkészülnek a vizualizációs humán interfészek. A digitális tartalmak térbeli és időbeli összehangolásának biztosításával előáll a digitális harctéri információmenedzsment és kollaboráció, amely megvalósított verzióját széles körben bemutatjuk. 

 A 3D technológiák alkalmazása védelmi rendszerekben kutatási területen belül különböző fegyverek, védelmi eszközök elemeinek konstrukciós és rekonstrukciós optimalizálása kerül kidolgozásra, korszerű 3D technikák előnyeinek kihasználása céljából. A 3D technikákon alapuló védelmi rendszerekhez kapcsolódóan új védelmi eszközök prototípusai jönnek létre, amelyek alkalmasak ipari alkalmazására. Új, 3D rekonstrukción alapuló diagnosztikai és vizsgálati módszertan jön létre, amely védőburkolatok és fegyverek esetében is alkalmazható.

Az elektromos hajtások tűrőképességénél létrejön a kiterjesztett laboratóriumi eszközpark és vizsgálati módszertan, amely a kutatás céljainak megfelelően támogatja a specifikált túlterhelések vizsgálatát és szimulációját. A villamos hajtások esetében létrejön a rendszerek tűrőképességének, adatszimulációs, prediktív elemzésére alkalmas laboratóriumi rendszer és módszertan, amelyet több valós hajtás esetén is bemutatunk.