Autonóm Közlekedési Rendszerek

Bemutatkozás

Az emberek és a járművek együttműködésének megértése és kutatása elengedhetetlen feltétele a forgalom tervezésének. Ezt a célt tűzte ki a JKK Autonóm Közlekedési Rendszerek Központ, amelynek tevékenysége lefedi az autonóm közlekedési rendszerek kutatási, fejlesztési és oktatási kérdéseit. Hisszük, hogy a teljesen önvezető technológia biztonságos, egyszerű és fenntartható közlekedéshez vezet. Már most a jövő új technológiájára készülünk, tanulmányozva és kutatva annak alapjait és feltárva az általa kínált lehetőségeket. A munkánk során alkalmazott ismeretek az informatika, a mechatronika, a robotika és a mesterséges intelligencia tudományterületeinek határán helyezkednek el. Azon dolgozunk, hogy a jövő közlekedése kompromisszumok nélküli, biztonságos, egyszerű és fenntartható legyen.

Szakmai vezető: Dr. Horváth Ernő 

Elérhetőség: herno@sze.hu

Operatív vezető: Kőrös Péter

Elérhetőség: korosp@sze.hu

Kutatási-szakmai területek

Objektum felismerés

Az objektumok (gyalogos, jármű stb.) felismerése alapvető fontosságú egy önvezető járműnél. Kutatási eszköztárunk részét képezik erre a célra a hagyományos és mesterséges intelligenciát használó megoldások. Ehhez alapvetően három különböző típusú szenzor áll rendelkezésünkre: LIDAR-ok, kamerák és radarok.

Objektum követés

Kutatásaink szempontjából nagyon fontos információ annak beazonosítása, hogy az előző időpillanatban felismert objektumok a jelenlegi felismeréshez képest merre haladtak. Ennek tudatában meg tudjuk becsülni, hogy a gyalogos a zebra felé közelít-e, az információ alapján pedig módosíthatjuk az eredeti trajektóriát.

Szabadterület felismerés

Ahhoz, hogy a jármű a lehetségesen bejárható területről képet alkothasson, majd ezen a területen tervezhessen, első lépés, hogy a szenzoros adatokból ki kell szűrni a szabad területet. Ez a terület az egyik kutatási fókuszunk, amely az autonóm rendszerek (járművek vagy robotok) egyik alap funkciója is egyben.

Mesterséges intelligencia

Kutatásaink három különböző területet ölelnek fel: a komplex hálózatok optimalizálására összpontosító elméleti kutatások, az szenzorrendszerek és a gépi látás terén elért fejlesztések, valamint a mesterséges intelligencia (MI) modellek alkalmazása gazdasági és üzleti elemzésekben. A neurális hálózatok fejlesztése által az érzékelés és a döntéshozatal képességeinek javítására törekszünk. A különböző szenzorrendszerek (kamera, LIDAR, radar, stb.) észlelési kérdései és valós-idejű feldolgozása aktívan kutatott területünk.

HD map

Autonóm járművek számára nagyon hasznos, ha egy előzetes pontfelhőből, forgalmi sávokból és egyéb jelekből álló környezetreprezentáció írja le a teret, amelyben a jármű haladhat. Ezek az adatok egy egyszerű térképnél részletgazdagabb információval rendelkeznek. Aktív kutatási területünk, hogy a környezetreprezentációt automatizáltan vagy automatikusan hozzunk létre a jármű szenzoros adataiból.

SLAM

A HD map egyik bemenete az a pontfelhő, amit a LIDAR adatokból állíthatunk elő. A LIDAR adat mellé azonban pontos pozíció és orientáció (együtt póz) is szükséges, amelyre használhatjuk például a szimultán lokalizáció és helymeghatározás megoldásait (SLAM).

Teleoperáció

A teleoperáció vagy távvezérlés jellemző autonóm, és még jobban az automatizált járműfunkció. Ezt tradicionálisan az operátor számára kameraképek átküldésével oldjuk meg, de vizsgáljuk a LIDAR-alapú megoldásokat is.

Lokalizáció

Aktívan kutatott területünk a lokalizáció kérdésköre. Bár a mai modern GPS rendszerek képesek nagy pontosságra, pl. parkolóházakban nem elérhetőek. Ezt és a hasonló jellegű problémákat fel lehet oldani egyéb szenzorok pl. LIDAR, IMU stb. használatával. Mivel nagyfelbontású pontfelhőt egyéb okokból is készítünk egyik jó irány az jármű pontfelhő alapú lokalizációja lehet.

Trajektóriatervezés

Amennyiben rendelkezésünkre áll a szabad terület, az objektumok és a pontos lokalizáció, minden bemenet adott, hogy simított, lekövethető, ütközésmentes és folytonos trajektóriát tervezzenek az algoritmusaink. A trajektória alatt az útvonal kiegészítését értjük, mégpedig időbeli függéssel és sebesség adatokkal.

Trajektóriakövetés

Amint adott egy trajektória, azt a jármű kinodinamikai megszorításait figyelembe véve szükséges lekövetnünk. Cél tehát, hogy a kormánymozgás és a gáz/fék kezelése ne legyen az utasok számára agresszív vagy kellemetlen.

V2X

Kutatási területünk a járműkommunikáció (V2X), melynek hordozója lehet hagyományos V2X-alapú vagy az újabb 5G mobilhálózat-alapú rendszer. A technológiát jól szemlélteti az a szcenárió, mikor egy megkülönböztetett jármű (pl. rendőrautó, mentőautó) olyan üzeneteket küld az infrastruktúra felé, hogy szeretne minél hamarabb célba érni, eredményképpen pedig zöldhullámon haladhat át.

Szimuláció

Az autonóm rendszerek – legyen szó járművekről vagy robotokról – speciális szenzorrendszerrel és célokkal rendelkeznek. Ennek pontos szimulációja nehéz feladat, cserébe a szimulációban jól teljesítő algoritmusok átültethetőek a valós rendszerekre, ahol további teszteken kell megfelelniük.

ROS/ROS2

Kutatóközpontunk – ahol ezt a munka jellege lehetővé teszi – igyekszik megosztani a megszerzett tudást, az algoritmusokat és az adatokat. Mivel a nyílt forráskódú ROS/ROS2 ökoszisztémára alapulnak rendszereink, így a C++ és Python nyelv mellett MATLAB/Simulink-ben és LabVIEW-ben is készülnek algoritmusaink.

Digitális üzleti megoldások-Üzleti folyamatok automatizálása, felülvizsgálata (IM)

A szakértői szolgáltatásunk keretében az üzleti folyamatok vizsgálata és áttekintése során szakembereink vállalják, hogy javaslatokat fogalmaznak meg a lehetséges Mesterséges Intelligenciával támogatott folyamatok bevezetésére a vizsgált szervezetnél. Ezen felül egy egyedi végeselem módszertan segítségével lehetőség nyílik a folyamatok során a különböző szempontok szerint optimalizált megoldások rangsorolására.

Digitális üzleti megoldások-Üzleti folyamatok automatizálása, felülvizsgálata (RPA)

A szakértői szolgáltatásunk keretében szakembereink vállalják, hogy a belső üzleti folyamatok átvilágítása során a jelentési rendszerekre, belső ellenőrzési pontokra vonatkozóan javaslatokat fogalmaznak meg; robotizált üzleti folyamatok kialakításában tanácsot nyújtanak, illetve automatizált jelentési rendszerek kialakításában segítséget adnak.

Digitalizációs megoldások

A szakértői szolgáltatásunk keretében szakembereink vállalják a robotizált üzleti folyamatok, prediktív üzleti elemzések és a fintech szolgáltatások bevezetésére vonatkozó tanácsadásokat.

Gazdasági helyzetelemzés, krízismenedzsment

A szakértői szolgáltatásunk keretében szakembereink vállalják, hogy az érintett társaságok részére gazdasági helyzetelemzést, krízismenedzsment tanácsadási szolgáltatást nyújtanak, amelynek keretén belül a pénzügyi-likviditási helyzet javítására vonatkozó intézkedéseket fogalmaznak meg.

IFRS tanácsadás

A szakértői szolgáltatásunk keretében szakembereink vállalják a potenciális külföldi szervezetek részére, pályázatok benyújtásához szükséges jelentések összeállítását, ellenőrzését. Elkészített beszámolókhoz, pályázatokhoz kapcsolódó tanácsadást nemzetközi számviteli kérdésekben.

Krízismenedzsment

A szakértői szolgáltatásunk keretében szakembereink vállalnak:
– helyzetfelmérés készítését, pénzügyi-likviditási helyzet javítására vonatkozó intézkedések megfogalmazását;
– a piaci szállítói kapcsolatok, beszállítók, szállítói-láncok elemzését;
– javaslatokat tesznek a megbízóknak a szállítói láncok minél hatékonyabb kihasználására és a krízishelyzetben történő cselekvésre.