Tématerületi Kiválósági Program 2021

Nemzeti kutatások alprogram – Digitális ipari technológiák kutatása a Széchenyi István Egyetemen

Pályázati azonosító: TKP2021-NKTA-48

Támogatási összeg: 990 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt időtartama: 2022.01.01. – 2023.12.31.

Projektismertető:

A Tématerületi Kiválósági Program 2021 projekt célkitűzése a különböző Digitális Ipari Technológiák Kutatása az alábbi területeken:

  1. Virtuális valóság alapú rendszerek kutatása
  2. Rendszer és irányításelméleti kutatás
  3. Kiber-fizikai rendszerekkel kapcsolatos kutatás, IPAR 4.0 gyártástechnológiák kutatása
  4. Önvezető járművek validációs módszereivel kapcsolatos kutatás
  5. Járműipari tesztpályához kötődő kutatási feladatok
  6. Autonóm járművek egyedi és kooperatív irányítását megvalósító rendszerek kutatása
  7. Smart és logisztikai rendszer kutatása
  8. Digitális technikák alkalmazása anyagtechnológiai kutatásokban
  9. BIG DATA rendszerek kutatása
  10. Mesterséges intelligencia kutatása

A kutatás során a 3D virtuális rendszerben létrejön a menedzsment támogató alrendszer. A projekt során létrejön a Nissan Leaf kísérleti jármű dinamikai irányítási célú pontosított modellje, illetve megvalósul kiber-fizikai rendszerek segítségével a gyártórendszerek megfigyelhetőségének kialakítása. Az autonóm járművekben megtalálható technológiák algoritmusainak fejlesztéséhez újrakonfigurálható HIL/SIL tesztkörnyezet épül ki. A kutatási időszak során az Autonóm Rendszer tesztelési módszerei jönnek létre. A jármű környezetérzékelésének fejlesztésével a kamera és LIDAR adatok fúziója is megvalósul. Hibrid push-pull rendszerek tervezéséhez kapcsolódóan megvalósul az On-demand szolgáltatások időbeli összefüggéseinek vizsgálata. A 3D digitális képelemzési technikák kutatásával kiterjesztjük a képességeket a fémhabok 3D modelljeire és azok szimulációs technikájára. A BIG DATA rendszerekhez kapcsolódóan anomália detektálás területén létrejön a jármű geometriájában az elmozdulásokat kezelő modell. A mesterséges intelligencia alapú döntéstámogató rendszerekben analízis eredmények születnek.